Tarieven

IN 2019 GAAT DE PRAKTIJK GEEN CONTRACT MEER AAN MET DE CZ EN ZULLEN ER VANAF HEDEN GEEN CLIËNTEN VAN DE CZ MEER WORDEN AANGENOMEN.

Wordt een jeugdige aangemeld via pro6, dan vindt er vergoeding plaats via de gemeente. Uw contactpersoon binnen pro6  kan u hier meer informatie over verstrekken.

Wordt u aangemeld via uw bedrijf (bv via het IVP), dan zal uw werkgever zorg dragen voor de vergoeding

Supervisietarieven:

85euro exclusief 21% BTW